South Dakota AG veroordeeld op 2 beschuldigingen van beschuldiging, verwijderd

PIERRE, SD (AP) – De senaat van South Dakota heeft dinsdag procureur-generaal Jason Ravnsborg veroordeeld voor twee beschuldigingen van beschuldiging als gevolg van een dodelijk ongeval in 2020, waarbij hij werd verwijderd en uitgesloten van zijn toekomstige ambt in een bijtende berisping waaruit bleek dat de meeste senatoren zijn account niet geloofden van de crash.

Ravnsborg, een eerste republikein die pas onlangs aankondigde zich niet herkiesbaar te stellen, toonde weinig emotie toen senatoren hem als eerste veroordeelden voor het plegen van een misdaad die iemands dood veroorzaakte. Ze spraken vervolgens een ander schuldig vonnis uit op een aanklacht wegens misdrijf waarin werd beweerd dat hij onderzoekers had misleid en zijn kantoor had misbruikt.

Ravnsborg vertelde de nacht van de crash aan een meldkamer van de 911 dat hij mogelijk een hert of een ander groot dier had geraakt, en zei dat hij niet wist dat hij een man had geraakt – de 55-jarige Joseph Boever – totdat hij terugkeerde naar de plaats van het ongeval. volgende ochtend. Rechercheurs zeiden dat ze sommige verklaringen van Ravnsborg niet geloofden, en verschillende senatoren maakten duidelijk dat ze dat ook niet geloofden.

“Het lijdt geen twijfel dat dit een leugen was”, zei senator Lee Schoenbeck, de hoogste Republikein van de kamer. “Deze persoon heeft een onschuldige South Dakotan overreden.”

Schoenbeck bekritiseerde ook Ravnsborg omdat hij weigerde te getuigen in zijn eigen verdediging, en zei dat Ravnsborg de nacht van de crash had moeten vertellen “wat hij in godsnaam aan het doen was”.

“Er is daar een microfoon, en dat is een verdomd korte wandeling,” zei Schoenbeck.

Voor de veroordelingen was een tweederdemeerderheid vereist. Senatoren verzamelden het absolute minimum van 24 stemmen om Ravnsborg te veroordelen voor de eerste aanklacht, waarbij sommige senatoren zeiden dat de twee misdrijven waaraan hij schuldig pleitte niet ernstig genoeg waren om afzetting te rechtvaardigen. De aanklacht wegens misdrijf – Ravnsborg vroeg onderzoekers ook welke gegevens er onder meer op zijn mobiel te vinden waren – ging door met 31 stemmen.

De stemmen om Ravnsborg uit zijn toekomstige functie te weren, waren op beide punten unaniem.

Ravnsborgs gezicht toonde weinig emotie tijdens de stemmingen. Hij hield zijn hand voor zijn mond zoals hij voor een groot deel van het proces had gedaan, en schreef toen op een notitieblok op zijn schoot. Hij beantwoordde geen vragen van verslaggevers toen hij het Capitool verliet.

Ravnsborg stemde in september in met een geheime schikking met Boevers weduwe.

Nick Nemec, de neef van Boever die een constante pleitbezorger is geweest voor een zware straf voor Ravnsborg, zei dat de stemmen “rechtvaardiging” waren.

“Het is gewoon een opluchting. Het is nu bijna twee jaar geleden dat er drugs in zit en het voelt gewoon als een last van mijn schouders,” zei hij.

Ravnsborg is de eerste ambtenaar die wordt afgezet en veroordeeld in de geschiedenis van South Dakota.

Gouverneur Kristi Noem, die de vervanger van Ravnsborg zal kiezen totdat de in november gekozen kandidaat om hem te vervangen is beëdigd, riep Ravnsborg op om af te treden kort na de crash en drong er later bij wetgevers op aan om afzetting na te streven. Terwijl de saga voortduurde, steunde Noem publiekelijk de voorganger van Ravnsborg, de Republikein Marty Jackley, voor verkiezing als zijn vervanger. Noem maakte geen onmiddellijke commentaar op de uitkomst van de Senaat.

Ravnsborg heeft betoogd dat de gouverneur, die zich heeft gepositioneerd voor een mogelijk bod op het Witte Huis in 2024, voor zijn verwijdering aandrong, gedeeltelijk omdat hij ethische klachten tegen Noem had onderzocht.

Toen de afzettingsprocedure dinsdag begon, hielden officieren van justitie zich bezig met een vraag die sinds de crash van september 2020 boven het hoofd hangt: wist Ravnsborg dat hij de nacht van de crash een man had vermoord?

“Hij zag de man die hij sloeg in de ogenblikken erna absoluut”, zei Alexis Tracy, de aanklager van Clay County die de vervolging leidde.

Aanklagers vertelden de senatoren ook dat Ravnsborg zijn titel had gebruikt “om de toon te zetten en invloed te krijgen” in de nasleep van de crash, terwijl hij naar verluidt “afwijkingen en regelrechte leugens” had geuit aan de crashonderzoekers. De aanklager speelde een montage van audioclips van Ravnsborg die zichzelf de procureur-generaal noemde.

Aanklagers onderzochten de vermeende onjuiste verklaringen van Ravnsborg tijdens de nasleep van de crash, waaronder dat hij nooit overdreven over de snelheidslimiet reed, dat hij contact had opgenomen met de familie van Boever om zijn medeleven te betuigen en dat hij tijdens zijn rit naar huis niet op zijn telefoon had gebladerd .

Het openbaar ministerie speelde een reeks videoclips af tijdens hun slotpleidooien die Ravnsborgs wisselende verslag van zijn telefoongebruik lieten zien tijdens interviews met rechercheurs. De procureur-generaal ontkende aanvankelijk ronduit dat hij zijn telefoon had gebruikt tijdens het rijden, maar erkende toen dat hij minuten voor het ongeval naar zijn telefoon had gekeken. Toen het tijd was voor senatoren om te spreken, merkten verschillende een reconstructie van een ongeval op waarin werd vastgesteld dat de auto van Ravnsborg volledig van zijn rijstrook was geraakt, in tegenstelling tot zijn aanvankelijke verklaring dat hij op het moment van de botsing midden op de weg stond.

Ravnsborg loste de strafzaak vorig jaar op door te pleiten voor geen wedstrijd tegen een paar verkeersovertredingen, waaronder het illegaal van rijstrook wisselen en het gebruiken van een telefoon tijdens het rijden, en werd beboet door een rechter.

De verdediging van de procureur-generaal vroeg de senatoren na te denken over de implicaties van afzetting voor de functie van de deelstaatregering. Ross Garber, een juridisch analist en professor in de rechten aan de Tulane University die gespecialiseerd is in afzettingsprocedures, zei tegen senatoren dat een afzetting “de wil van de kiezers ongedaan zou maken”.

Ravnsborg reed op 12 september 2020 in het donker naar huis van een politieke inzamelingsactie op een rijksweg in het centrum van South Dakota toen zijn auto “iets” raakte, volgens een transcript van zijn 911-oproep daarna. Hij vertelde de coördinator dat het misschien een hert of een ander dier was.

Onderzoekers identificeerden wat zij dachten dat het uitglijders waren in Ravnsborgs verklaringen, zoals toen hij zei dat hij zich omdraaide op de plaats van het ongeval en hem “zag” voordat hij zichzelf snel corrigeerde en zei: “Ik heb hem niet gezien.” En ze beweerden dat Boevers gezicht door de voorruit van Ravnsborg was gekomen omdat zijn bril in de auto was gevonden.

“We hebben betere leugens gehoord van 5-jarigen”, zei de procureur van Pennington County, Mark Vargo, die als aanklager voor beschuldigingen optrad, over de verklaring van Ravnsborg.

Onderzoekers hadden vastgesteld de procureur-generaal liep vlak langs het lichaam van Boever en de zaklamp die Boever bij zich had – de volgende ochtend nog steeds verlicht – terwijl hij de nacht van de crash rondkeek.

Ravnsborg zei dat noch hij, noch de districtsheriff die ter plaatse kwam wisten… dat het lichaam van Boever slechts een paar meter van het trottoir op de berm van de snelweg lag.

“Er is geen manier om voorbij te gaan zonder dat te zien”, zei Arnie Rummel, een agent bij het North Dakota Bureau of Criminal Investigation die het criminele onderzoek leidde, dinsdag in een getuigenis.

Aanklagers maakten ook melding van een uitwisseling die Ravnsborg had met een van zijn medewerkers drie dagen na de crash, nadat hij zijn telefoons had ingeleverd bij crashonderzoekers. Ravnsborg ondervroeg een agent van de South Dakota Division of Criminal Investigation over wat er zou opduiken tijdens forensisch onderzoek van zijn mobiele telefoons, hoewel het bureau geacht werd geen rol te spelen in het onderzoek om belangenverstrengeling te voorkomen.

“Het was niet de bedoeling dat we erbij betrokken waren”, zei de nu gepensioneerde agent, Brent Gromer, terwijl hij beschreef waarom de uitwisseling hem ongemakkelijk maakte.

De advocaat van Ravnsborg beweerde dat de procureur-generaal niets schandelijks had gedaan. Zijn advocaat, Mike Butler, beschreef eventuele discrepanties in Ravnsborgs herinnering aan die nacht als te wijten aan menselijke fouten, en verachtte getuigenis van Rummel, de crashonderzoeker, als een “mening” die geen stand zou houden in een rechtbank.

Tijdens de slotpleidooien verklaarde Butler dat de strafrechtelijke vervolging “geen strafrechtelijke schuld” vond voor de dood van Boever en drong er bij de senatoren op aan om die zaak niet opnieuw te behandelen.

“Geen enkele hoeveelheid vuur en zwavel verandert dat gegeven feit,” zei hij.

Sen. Arthur Rusch, een gepensioneerde rechter die zei dat hij Ravnsborg had leren kennen toen hij een jonge advocaat was die aan de rechtbank van Rusch werkte, behoorde tot de senatoren die de eerste aanklacht niet steunden, maar wel bij de tweede. Hij zei dat hij zich stoorde aan de acties van Ravnsborg bij het ondervragen van agenten van de Afdeling Strafzaken over aspecten van de zaak en voor het uitbrengen van een persbericht over kantoorbenodigdheden van de procureur-generaal.

Leave a Comment